KLEJ RAKOLL GXL-3/F-NEU 30kg

KLEJ RAKOLL GXL-3/F-NEU 30kg

0 out of 5

587.50

nop_pdf_downlaod-300x296
Karta charakterystyki
nop_pdf_downlaod-300x296
Ulotka techniczna

 

Zobacz koszyk

Opis

Klej na bazie polioctanu winylu, o wielostronnym zastosowaniu spełniający wymagania D3 oraz D4 w połączeniu z utwardzaczem

Własności

RAKOLL GXL 3/F-Neu jest klejem dyspersyjnym winylowym, o dobrych parametrach wiązania i wytrzymałości mechanicznej.

Wodoodpornoość spoiny wg DIN EN 204 – D3

Po dodaniu utwardzacza Rakoll GXL-3 Haerter wodoodporność spoiny osiąga D4 wg DIN EN 204.

Zastosowanie

D3 – elementy wewnętrzne , narażone na krótkotrwałe działanie wody bieżącej i kondensacyjnej oraz intensywne działanie wilgotnego powietrza.
D4 – elementy wewnętrzne poddawane długotrwałemu działaniu wody bieżącej lub kondensacyjnej. Elementy zewnętrzne przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony pokryciem powierzchniowym.
-okleinowanie okleiną finish I naturalną na zimno i gorąco
-okleinowanie powierzchni laminatami i stacjonarne doklejanie obrzeży
– łączenie płyt wiórowych
– klejenie korpusów i montażowe
– łączenie na styk drewna i płyty wiórowej

Wskazówki stosowania

Czas otwarty i czas wiązania zależą w znacznym stopniu od warunków pracy, temperatury, wilgotności,
nasiąkliwości materiału, naniesienia i naprężeń w materiale. Dobre wyniki uzyskuje się w następujących warunkach:
Temperatura pomieszczenia, materiału i kleju: 18–20°C
Wilgotność drewna: 8–10%
Wilgotność względna powietrza: 60–70%
Naniesienie:
klejenie montażowe 160–180 g/m2
okleinowanie powierzchni 80-140 g/m2
Czas otwarty przy naniesieniu 150 g/m2: 8 – 12 min.
Ciśnienie prasowania
(elementy wolne od naprężeń): 0,1–0,8 Nmm2
Czas prasowania
Powierzchniowe klejenie folii finish w prasie 5… 10 sek.
Klejenie w prasie wysokiej częstotliwości od 15 sek.
Klejenie powierzchniowe laminatów HPL/CPL w prasie w temp. 70°C od 45 sek.
klejenie montażowe 8 – 15 min.
klejenie płyty i masywu 10 – 15 min
Zgodnie z zaleceniami Instytutu z Rosenheim, wilgotność drewna musi wynosić 13 ± 2%. Temperatura otoczenia oraz drewna powinna wynosić przynajmniej 15°C.

Mieszanie z utwardzaczem:

100 części wag. Rakoll GXL 3/F-Neu
5 części wag. RKOLL Haerter GXL-3
Żywotność mieszanki około 24 godzin. Temperatura powyżej 20°C skraca okres żywotności.

Przygotowanie materiału

Elementy winny być dobrze dopasowane, wolne od pyłu i tłustych zanieczyszczeń. Duże tolerancje pasowania mogą wydłużyć czas prasowania i zmniejszyć wytrzymałość mechaniczną spoiny.

Nanoszenie kleju

Nanosić jednostronnie i równomiernie pędzlem lub urządzeniami nanoszącymi. W wypadku szczególnie wysokich oczekiwań odnośnie wodoodporności nanosić dwustronnie.

Prasowanie

Klejone elementy połączyć w okresie czasu otwartego i prasować do uzyskania wystarczającej wytrzymałości wstępnej.

Przebarwienia drewna

Skłonność do przebarwiania zależy od gatunku i pochodzenia drewna.
Ślady żelaza, w połączeniu z garbnikami, mogą wywołać zmiany zabarwienia drewna.

Czyszczenie

Czyścić wodą, przed całkowitym zaschnięciem kleju.

Dane fizyko – chemiczne

Skład chemiczny GXL 3/F-Neu: polioctan winylu
Barwa: biały
Lepkość (20°C, pomiar w dniu produkcji) Brookfield HBT, Czujnik 3, 20 obr./min.: ok. 13500 mPa.s
Biały punkt: ok. 7°C
Wartość pH: ok. 2.7
Utwardzacz GXL-3 Haerter: poliizocyjaniat
Barwa: bezbarwny

Mieszanka:

Barwa: biała
Lepkość (20°C, pomiar w dniu produkcji)
Brookfield HBT, Czujnik 3, 20 obr./min.: ok. 11500 mPa.s
Biały punkt: ok. 7°C
Wartość pH: ok. 2.7

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem. Przechowywanie
w temperaturach powyżej 25°C powoduje skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

Marka

RAKOLL

Dodano produkt do koszyka: