produkt_faktor-sklep_0443_uchwyt-OV-boczny-300×300