nowe_0001_UR31-96-G4_uchwyt-ur31-chrom-rozstaw-96-mm